Ruilen en retourneren

Voor alle producten gekocht bij Delvino geldt de Belgische wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6/4/2010.  Er is een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van de levering.

Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking.  Er is geen verzakingsrecht wanneer de producten en de verpakking niet meer in de originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht, dient u binnen de gestelde 14 werkdagen dit schriftelijk kenbaar te maken.  Er is geen betaling van een boete verbonden aan het afzien van de aankoop en dit kan zonder opgave van de redenen.

U dient de producten onbeschadigd en in originele staat van verpakking terug te sturen, de verzendingsdatum dient als controle.

Alle meegestuurde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.  De rechtstreekse kosten van het terugsturen vallen ten laste van de koper.  Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

Delvino betaalt u het volledige aankoopbedrag terug binnen de 30 dagen na ontvangst van de producten.

Als de producten niet of niet volledig volgens de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald.  Het product blijft in dat geval uw eigendom

Uitzonderingen zijn de volgende :

  • wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is
  • bederfbare of andere vergelijkbare producten waarbij de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.